ചിത്രങ്ങള്‍

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സ്വന്തം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍, സിദ്ദിക്ക് ഭായ് വരച്ചാതാണോ

പാറക്കണ്ടി പറഞ്ഞു...

ഞാന്‍ വരക്കുകയോ ? അങ്ങിനെ ഒരു ദുശ്ശീലം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല . എങ്കിലും ഞാന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആസ്വാദകനാണ്‌ . ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ആരോ വരച്ചതാണ് മനോഹരമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ..

SALEEM MUHAMMED പറഞ്ഞു...

ഭംഗിയുള്ള ബ്ലോഗ്‌