ഏപ്രിൽ 29, 2012

ചതുരം

കളങ്ങള്‍  വരഞ്ഞു   
ചതുര പെട്ടികള്‍  തീര്‍ത്തു 
ചുറ്റും  
ഭിത്തികള്‍  ഉയര്‍ത്തി  
കണ്ണിനും   മനസ്സിനും 
കാതിനും ഇനി  
ചാടിക്കടക്കാന്‍  വഴിയേതുമില്ല ഇനി
ശാന്തമായൊന്നുറങ്ങട്ടെ.

എന്നിട്ടും  
ശാന്തികിട്ടാത്ത 
മസ്സിനെ  ശാന്തമാക്കാന്‍  
വേറെ വല്ല   വഴിയുമുണ്ടോന്നു  
ഗൂഗിളില്‍  തിരഞ്ഞു 
അവിടെ  
തെരുവ്  
മനുഷ്യന്‍  ശന്തമായുറങ്ങുന്ന   
ചിത്രം  മാത്രം   അയാള്‍  കണ്ടില്ല .

ഏപ്രിൽ 24, 2012

അശാന്തരുടെ കലഹം
പൈതലുറങ്ങും നേരവും
എന്റെ തെരുവോരവും
ഞാന്‍ നിനക്ക് തന്നു
ഒരിറ്റു വെളിച്ചം കെട്ടുപോയ രാത്രികളും
ഞാന്‍ നിനക്ക്തന്നു 

ഇനിയെന്റെ വാക്കുകളും
നീ മുറിച്ചെടുത്തു കൊള്‍ക
ഇനിയെന്റെ ചുടു നിശ്വാസവും
നീര്‍ വറ്റിയ വിതുമ്പലും
നിന്റെ കാല്‍ക്കീഴിലിട്ടെരിച്ചു കൊള്‍ക
ഇനിയുമെന്റെ പറയാത്ത വാക്കുകള്‍
കഴുമരമേറ്റുക
ഒടുവില്‍ നീ എന്റെ നാവരിഞ്ഞു
നായ്ക്കള്‍ക്കെറിയുക

നിന്റെ തലമുറകള്‍
തെരുവിലെ പുഴുവായിടുമ്പോള്‍
നീ ഉന്മാദ ചിത്തനായ് രമിച്ചു കൊള്‍ക
തെരുവിനെ അശാന്തമാക്കി  
ഹൃദയങ്ങള്‍  കലുഷമാക്കി  ഒടുവില്‍
നീ നേടിയതെന്ത്  .