ഏപ്രിൽ 29, 2012

ചതുരം

കളങ്ങള്‍  വരഞ്ഞു   
ചതുര പെട്ടികള്‍  തീര്‍ത്തു 
ചുറ്റും  
ഭിത്തികള്‍  ഉയര്‍ത്തി  
കണ്ണിനും   മനസ്സിനും 
കാതിനും ഇനി  
ചാടിക്കടക്കാന്‍  വഴിയേതുമില്ല ഇനി
ശാന്തമായൊന്നുറങ്ങട്ടെ.

എന്നിട്ടും  
ശാന്തികിട്ടാത്ത 
മസ്സിനെ  ശാന്തമാക്കാന്‍  
വേറെ വല്ല   വഴിയുമുണ്ടോന്നു  
ഗൂഗിളില്‍  തിരഞ്ഞു 
അവിടെ  
തെരുവ്  
മനുഷ്യന്‍  ശന്തമായുറങ്ങുന്ന   
ചിത്രം  മാത്രം   അയാള്‍  കണ്ടില്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: