ഡിസംബർ 25, 2012

നീതി നടുകടന്നു

നീതി നടുകടന്നു 
ഇറ്റലി യിലേക്ക് 
എന്നിട്ടും  
മനുഷ്യാവകാശം 
ഇന്നും  
അഴികള്‍ക്കുള്ളില്‍ മരവിച്ചു   കിടക്കുകയാണ് .


 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: